Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Comptabilitat bàsica

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 60 hores

Data d’inici: 01/04/2019

Data de finalització: 19/06/2019

Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Nivell inicial de comptabilitat. Aprèn els conceptes i procediments bàsics del procés comptable d’una empresa.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– El patrimoni

– El procés comptable

– Tractament comptable de les existències

– Tractament comptable de l’IVA

– Amortitzacions