Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Gestió fiscal de l’empresa

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 40 hores

Data d’inici: 04/04/2019

Data de finalització: 13/06/2019

Horari: dijous de 16:00 a 20:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses i com preparar la documentació relativa a la liquidació d’impostos.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
 • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

 • Les obligacions mercantils
 • Les obligacions fiscals
 • La fiscalitat i l’empresa
 • Primera aproximació al calendari fsical de l’empresari
 • L’empresa i els impostos directes
 • Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
 • Calendari i pressupost per la creació d’una empresa
 • Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa
 • Preparació de la documentació per a la liquidació d’imposats