Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Nòmines i Seguretat Social I

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 05/02/2019

Data de finalització: 12/04/2019

Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Proporcionar els coneixemnts i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– El contracte de treball

– Afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes

– El salari

– Càlcul de nòmines

– Cotització a la Seguretat Social