Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Nòmines i Seguretat Social II

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 12/03/2019

Data de finalització: 11/04/2019

Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i Seguretat Social, així com de gestionr els aspectes legals més rellevants. Desenvolupar l’activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa. Dominar la confecció de tramitar nòmines.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– Gestió laboral.

– Règim general de la Seguretat Social.

– Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.

– Règim especial de treballadors autònoms.

– Llibres obligatoris. Calendari laboral.

– Extinció de la relació laboral.

– …