Qualitat aca 2017

La formació que imparteix el nostre Centre té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les persones, incidint en les necessitats personals de cadascuna.

La nostra oferta formativa es realitza a través de classes presencials en el nostre Centre o a l’Empresa.

Els cursos es poden impartir en la modalitat de grups, personalitzada o particular i es poden realitzar de manera privada, bonificada o subvencionada.

L’entitat Certificadora Tüv garanteix la qualitat de la nostra formació.

FORMACIÓ PRIVADA / BONIFICADA (consulteu els cursos)

Oferta formativa anual (trimestral), on es poden escollir diferents especialitats i cursos.

Qualsevol curs programat pel nostre Centre es pot fer de manera Privada o Bonificada.

Què és la Formació Bonificada? La Formació Bonificada està pensada a fi que les empreses puguin dissenyar el seu propi Pla de Formació, amb un cost 0,00 €. o mínim, depenent de cada Empresa.

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la formació dels seus treballadors. El nostre Centre organitza i elabora tota la documentació necessària per tramitar aquest tipus de formació a través de la “Fundación Tripartita”.

En aquest tipus de formació hi poden accedir tots els treballadors ocupats, no autònoms.

FORMACIÓ SUBVENCIONADA (consulteu els cursos)

Formació subvencionada per a treballadors ocupats (formació contínua)

Cursos dirigits prioritàriament a treballadors en actiu i es classifiquen en cursos Sectorials i cursos Intersectorials. Es convoquen anualment.

Formació subvencionada per a treballadors desocupats (formació ocupacional)

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) promou anualment convocatòries on es poden escollir diferents especialitats i cursos dirigits prioritàriament a persones en situació d'atur.

FORMACIÓ PRIVADA JUNIOR (consulteu els cursos)

Aquesta formació està pensada a fi que els alumnes entre 8 i 12 anys puguin aprendre i millorar els seus coneixements. Es poden escollir diferents cursos i/o especialitats depenent de l’edat i la formació prèvia de cada alumne.

Els cursos tenen diferents nivells d’aprenentatge seguint un grau de dificultat creixent.