Qualitat aca 2017

Formació Privada o Bonificada

Disseny - Publisher

Categoria: Informàtica/Ofimàtica

Tipus de formació: Privada o Bonificada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Aquest curs està dirigit a persones que vulguin aprendre a utilitzar les eines més adequades a cada necessitat, per treure'n solucions ràpides i efectives.

La metodologia de treball d'aquest curs és individual i personalitzada, això permet que qualsevol persona pugui accedir-hi independentment de la seva formació, poden escollir tant la data d'inici com la de finalització.

OBJECTIUS

L’alumne aprendrà a crear, personalitzar i compartir amb facilitat una àmplia varietat de publicacions i material de màrqueting. Podran comunicar fàcilment el missatge en diferents tipus de publicacions. Crearan fulletons, butlletins, postals, targetes de felicitació… d’alta qualitat sense tenir experiència en disseny gràfic.

CONTINGUTS

- Introducció i conceptes generals
- Tipus de publicacions: anuncis, calendaris, catàlegs, ...
- Obrir una publicació.
- Vistes d’una publicació.
- Guardar una publicació, tancar i sortir del Publisher.
- Les plantilles
- Anuncis
- Butlletins
- Catàlegs
- Calendaris
- Les eines de disseny.
- Creació de missatges de correu electrònic
- Treballar amb pàgines en blanc
- Imprimir