Qualitat aca 2017

Formació Privada o Bonificada

Llengua de signes (LSC) - Nivell 1

Categoria: Idiomes

Tipus de formació: Privada o Bonificada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Formadora: Pilar Rusca

Durada: 20 hores

Horari: dijous i divendres de 15:00 a 17:00h

La llengua de signes és la llengua natural i pròpia de les persone sordes. És una llengua rica i viva, amb una estructura i morfologia lingüística pròpia. Es caracteritza per l'ús del canal visual/gestual. La llengua de signes té les mateixes possibilitats expressives que la llengua oral.

L'objectiu del curs és proporcionar a l'alumne el coneixement i aprenentatge d'una nova llengua que afavoreix la comunicació entre les persones oients i les persones sordes. Eliminant així, les barreres comunicatives. El curs pretén aconseguir un bon nivell de comunicació en la llengua de signes catalana (LSC).