Qualitat aca 2017

Formació Privada o Bonificada

Cursos JÚNIOR

Categoria: Altres

Tipus de formació: Privada o Bonificada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Inscripcions obertes a partir del 20/08/2018
Inscripcions d'anglès a partir del 12/09/2018

Els Cursos Júnior són el complement perfecte per a millorar el currículum escolar. Volem que els nostres alumnes siguin competents amb les eines TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), per això els volem ajudar en la trajectòria del seu aprenentatge. Hem preparat un programa obert de formació, on es compaginen diferents competències, quina més important. El nostre objectiu és ajudar, tant als pares com als alumnes, en la difícil tasca d'educar i formar.

Què puc fer a l'hivern?

- MECANOGRAFIA.- Aprendre a utilitzar correctament el teclat com a eina de treball imprescindible per a qualsevol tasca escolar o professional amb l'ordinador i així, dominar les tècniques de l'escriptura mecanogràfica informatitzada. El curs sencer de mecanografia consta de 4 nivells d'unes 25-30 hores cadascun. Al final de cada llibre s'examina a l'alumne per comprovar que ha assolit la tècnica del nivell.

Data d'inici: a partir del 12 de setembre.

- ANGLÈS.- Descobrir la improtància que té el domini dels idiomes, fa que els pares i professors ens preocupem cada vegada més pe nivell dels idiomes que tenen els nens. Aquestes classes estan pensades per ajudar als nostres alumnes en l'aprenentatge de l'anglès, amb facilitat, motivació i a la vegada de manera divertida. I també preparació pels exàmens oficials (KET, PET o FIRTS).

Data d'inici: a partir de l'1 d'octubre.

- OFIMÀTICA, WORD - EXCEL.- L'objectiu del curs és que l'alumne aprengui les eines ofimàtiques més comunes, com són el processador de textos i el full de càlcul. Es donarà la importància necessària a l'ús del disseny dels treballs per obtenir una presentació òptima dels mateixos impresos en paper. Es practicarà amb les eines adequades a cada necessitat, per a treure'n solucions ràpides i efectives.

Data d'inici: a partir de l'1 d'octubre.

- DISSENY I PRESENTACIÓ DE TREBALLS.- L'alumne aprendrà a dissenyar correctament un treball escolar en paper. Analitzarem les diferents parts d'un treball (portada, índex, introducció, cos, conclusions, biografia, ...). També aprendrà a exposar-lo mitjançant diapositives. Per a fer una bona presentació, l'alumne aprendrà a resumir i esquematitzar el treball realitzat en paper. Utilitzarem les aplicacions informàtiques més adients per a dissenyar-lo correctament (processador de textos - Word, full de càlcul - Excel, presentació de continguts - PowerPoint, Internet...).

HORARIS: Veure quadre d'horaris.

Data d'inici: a partir de l'1 d'octubre