Qualitat aca 2017

Formació Privada o Bonificada

Full de càlcul EXCEL - Nivell mig

Categoria: Informàtica/Ofimàtica

Tipus de formació: Privada o Bonificada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Formadora: Marta Bladó

Durada: 18 hores

Data d'inici: 18/10/2018
Data de finalització: 29/11/2018

Horari: dijous de 16:00 a 19:00 h

Inscripcions a partir del 12/09/2018

L'objectiu del curs és capacitar a l'alumne perquè pugui realitzar operacions bàsiques i avançades en el full de càlcul, així com preparar-lo per a poder imprimir de manera correcta i amb un format adequat. L'alumne aprendrà a realitzar amb seguretat les operacions que vulgui utilitzant les fórmules, funcions i eines adequades, i també, a elaborar gràfics amb dissenys professionals per a poder aplicar-ho en els processos administratius empresarials. Es tracta de saber preparar fulls de càlcul automatitzats per evitar errors i guanyar temps.

Aquest curs es pot BONIFICAR.