Qualitat aca 2017

Formació Subvencionada

CURS SUBVENCIONAT PER TREBALLADORS DESOCUPATS - ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Categoria: Gestió administrativa

Tipus de formació: Subvencionada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es desocupats/des.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - Nivell 2

Data d'inici: a concretar (novembre/desembre)

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00/15:00 hores

PENDENT D'ATORGAMENT!

MÒDULS:

- OFIMÀTICA: Sistema operatiu, Processador de textos, Full de càlcul, Base de dades, Presentacions i Internet.
- ENREGISTRAMENT DE DADES
-OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS: Atenció al client, Gestió administrativa, Aplicacions informatiques en la gestió comercial.
- GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA
- GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL
- REGISTRES COMPTABLES: Pla General de Comptabilitat, Aplicacions informàtiques de comptabilitat
- GESTIÓ D'ARXIUS
- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Inserció laboral, Sensibilització mediambiental i en la igualtat de gèneres, Prevenció de riscos