Qualitat aca 2017

Formació Subvencionada

Curs SUBVENCIONAT prioritàriament per a TREBALLADORS OCUPATS - COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Categoria: Màrqueting on line

Tipus de formació: Subvencionada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Durada: 30 hores

Data d'inici: 17/10/2018
Data de finalització: 19/11/2018

Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h

Inscripcions a partir del 12/09/2018

DESCRIPCIÓ
Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses.

DESTINATARIS
Treballadors ocupats (mínim un 70%) i desocupats (màxim un 30%). Tindran prioritat els treballadors ocupats.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
- Fitxa de l'alumne (annex 1)
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de l'última nòmina o rebut actualitzat del pagament a la Seguretat Social en el cas de treballadors autònoms.
- Document Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS
- Branding: Imateg de marca VS imatge personal.
La identitat visual corporativa. Definició, característiques i tipologies. Elements bàsics de la marca.
- El màrqueting digital.
El Pla de Màrqueting Digital. Definició d'objectius. SMART Goals. Fases: Acquisition, Engagement, Conversion i Fidelity. Tècniques de Màrqueting Digital. SEO i SEM. Mail Màrqueting. Analítica Web. Xarxes socials.
- Foment de les realcions empresarials a través de les xarxes socials.
Importància de la connexió amb els lcients, usuaris a través de les xarxes en: la visualització de l'empresa. La generació d'oportunitats de negoci. El foment de la participació de l'empresari. L'augment de la competitivitat empresarial. Determinació de l'estratègia/es en les realcions empresarials a través de les xarxes socials. Servei de missatgeria instantània. Telefonia per Internet. Xarxes socials: digitals i professionals. Blogs. Xarxes socials per a empreses. Comunitats de marca.