Qualitat aca 2017

Formació Subvencionada

Curs SUBVENCIONAT prioritàriament per a TREBALLADORS OCUPATS - LIDERATGE D'EQUIPS

Categoria: Habilitats empresarials

Tipus de formació: Subvencionada

Versió imprimible Sol·licita ara més informació sobre aquest curs

Durada: 30 hores

Data d'inici: 18/10/2018
Data de finalització: 22/11/2018

Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00h

Inscripcions a partir del 12/09/2018

DESCRIPCIÓ
Liderar equips amb consciènia i control d'un mateix. Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge. Definir objectius per un grup al qual has de liderar. Incorporar eines de motivació en el lideratge d'equips. Incorporar al lideratge de grup, tècniques de negociació davant conflictes.

DESTINATARIS
Treballadors ocupats (mínim un 70%), desocupats (màxim un 30%) i treballadors de l'administració pública (màxim un 10%). Tindran sempre prioritat les persones ocupades.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
- Fitxa de l'alumne (annex 1)
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de l'última nòmina o rebut actualtizat del pagament a la Seguretat Social en el cas de treballadors autònoms.
- Document Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS
- Liderar-se un mateix per poder liderar als altres.
Lideratge. El paper del líder. Estils de lideratge. Habilitats socials i competències del líder. Gestió del lideratge. La presa de decisions. Autocontrol emocional i motivació d'equips. Coaching com a estil de lideratge. Lideratge 2.0.
- Objectius previs per a un líder.
Definició dels objectius personals. Definició dels objectius del equip.
- Automotivació per motivar.
Ser positiu. Estimar-se a un mateix. Assumir els problemes. No exigir-se al màxim. Posar-se metes assolibles. No tenir por al fracàs. Acceptar-se físicament. No deixar les coses per demà. Donar importàncies a les petites coses de la vida. Cerca suport.
- Lideratge en l'empresa.
Carisme. Organitzatiu. Comunicador. Entusiasta. Resolutiu. Disciplina. Creatiu. Negociador. Honest.
- Resolució de conflictes en l'empresa.
Els inevitables conflictes. Fonts de conflicte. Prevenció, anàlisi i solució. Negociació i mediació.