Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Presentacions - POWERPOINT

imprimir informació

Horari: dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Aquest curs està dirigit a persones que vulguin aprendre a utilitzar les eines més adequades a cada necessitat, per treure'n solucions ràpides i efectives.

La metodologia de treball d'aquest curs és individual i personalitzada, això permet que qualsevol persona pugui accedir-hi independentment de la seva formació, poden escollir tant la data d'inici com la de finalització.

OBJECTIUS

Actualment, en el món empresarial, el software empresarial de major rellevància es Microsoft Office i dins d'aquest trobem el PowerPoint com a programa de presentacions. Els alumnes aprendran les tècniques de PowerPoint i podran elaborar presentacions utilitzant les funcions més necessàries d'aquesta aplicació.

CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ. Utilitzar l’Assistent per Autocontingut. Les plantilles. Presentació en blanc. Les diferents vistes: vista diapositiva, classificador de diapositives, vista pàgina de notes i vista presentació amb diapositives. Operacions amb diapositives: eliminar, inserir, moure, seleccionar, amagar, etc.

TREBALLAR AMB DIAPOSITIVES. Crear una sèrie de diapositives. Editar les diapositives. Utilitzar les diferents vistes. Utilitzar l’Autocorrecció. Els patrons.

LES EINES DE DIBUIX. Les diferents eines de dibuix. Canviar els atributs dels objectes: ordenar, agrupar, alinear o distribuir, afegir ombres, efectes 3D, etc. Inserir / Modificar imatges: galeria d’imatges, fotografies, sons, vídeos. L’eina WordArt. Inserir un organigrama. Les relacions: subordinades, gerents, assistents, etc. El fons de la diapositiva

TAULES I GRÀFICS. Taules amb Word. Taules amb Excel. Inserir una taula. Autoformat de taules. Introducció de dades. Càlculs. Els gràfics. Inserir un gràfic de dades. Utilitzar Microsoft Graph.

TREBALLAR AMB PLANTILLES. Crear un fons. Crear una plantilla de disseny. Crear una plantilla de presentació.

PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES. Aplicar efectes de moviment i so. Inserir vídeos. Inserir música de fons des d’un CD. Aplicar efectes d’animació. Les transicions. Els intervals. El temps. El mesurador de diapositives. Assaig de la presentació: l’Execució d’una presentació

IMPRESSIÓ DE DIAPOSITIVES I RETOCS FINALS. Crear i imprimir documents. Configurar la pàgina. La impressió de diapositives en blanc i negre. Revisar la Ortografia. Utilitzar el corrector d’Estils. Buscar i reemplaçar text. Crear i imprimir pàgines de notes.