Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

FRANCÈS

imprimir informació

El nostre centre ofereix solucions aqui vulgui aprendre un idioma per raons personals o professionals.
El mètode d'ensenyament és amè i se centra en la comunicació i la comprensió de l'idioma tant de forma oral com escrita.

L'objectiu és que els alumnes puguin comunicar-se amb un altre idioma amb fluïdesa i bona pronunciació i que adquireixin la confiança d'utilitzar l'idioma d'una manera efectiva en els seus estudis, treballs o viatges.

L'objectiu del curs és adquirir vocabulari i expressions gramaticals bàsiques. Perdre la por a expressar-se en un idioma que no dominem sigui quin sigui el nostre nivell. Sensibilitzar-se amb alguns aspectes de la cultura i els hàbits francesos. Obtenir la confiança suficient per utilitzar l'idioma d'una manera efectiva en l'entorn laboral, ja sigui telefònica o personalment.