Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

RUS - Iniciació

imprimir informació

El nostre centre ofereix solucions aqui vulgui aprendre un idioma per raons personals o professionals.
El mètode d'ensenyament és amè i se centra en la comunicació i la comprensió de l'idioma tant de forma oral com escrita.

L'objectiu és que els alumnes puguin comunicar-se amb un altre idioma amb fluïdesa i bona pronunciació i que adquireixin la confiança d'utilitzar l'idioma d'una manera efectiva en els seus estudis, treballs o viatges.

Aquest curs està pensat per ajudar als alumnes que es vulguin iniciar en la llegua russa ( expressió a partir de models escrits, suport visual, ajuda de l'nterlocutor, utilització del diccionari, suport gestual, etc.), per expressar-se utilitzant un nombre limitat d'expressions i frases simples.