Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Photoshop professional

imprimir informació

Per obtenir l'acreditació corresponent cal assistir un 75% del curs i el formador/a ha de qualificar a l'alumne d'apte o no apte.

Si no hi ha imatge, no es pot comunicar. El disseny gràfic s'ha convertit en una eina imprescindible al món en el qual vivim, i sense una comunicació visual potent i eficaç, els serveis oferts per qualsevol empresa corren el risc de romandre invisibles a ulls del client.

Per això, les empreses no deixen de demanar professionals que dominin a la perfecció les eines de disseny gràfic i que sàpiguen generar campanyes de comunicació atraients i creatives.

L'objectiu del curs és dotar als alumnes dels coneixements i pràctiques necessaris per a la manipulació d'imatges digitals, obtingudes per mitjà de escàners o càmeres digitals, a través del correcte maneig de totes les possibilitats que ofereix aquesta aplicació informàtica de tractament d'imatges. La fotografia digital s'ha convertit en un element d'ús general, que abasta des de la neteja d'una imatge deteriorada, o la correcció del color fins a la realització de fotomuntatges i altres processos complexos. En finalitzar aquest curs els alumnes seran capaços d'adaptar les múltiples possibilitats d'aquesta potent eina de tractament d'imatges a les necessitats específiques del seu lloc de treball.