Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Impressió en 3D

imprimir informació

Per obtenir l'acreditació corresponent cal assistir un 75% del curs i el formador/a ha de qualificar a l'alumne d'apte o no apte.

Dissenyar un producte suposa normalment elaborar les seves característiques estètiques i funcionals, tenint en compte aspectes com les seves possibilitats de comercialització, els costos de fabricació o la facilitat de transport, emmagatzematge, reparació i eliminació del mateix al final del seu cicle de vida.

En el nostre centre impartim cursos de disseny industrial per a formar professionals capaços de realitzar models tridimensionals necessaris en el camp arquitectònic i també, per afinitat, en els camps d'urbanisme, interiorisme, muntatges escènics...

Aquest curs ofereix un primer contacte amb la creació d'un model tridimensional i la seva posterior impressió física en plàstic ABS amb una impressora 3D de tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling).

El nostre centre entén que la impressió 3D és la manera per establir ponts entre la impaginació i el món real. En aquest sentit el curs està dirigit a tota persona que estigui interessada a FER alguna cosa. És a dir, tot aquell que tingui idees i busqui un camí per fer-les REALITAT.

L'alumne ha de tenir coneixements de modelatge en 3D amb algun software de CAD.