Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Aspectes legals del màrqueting online i del comerç electrònic

imprimir informació

Per obtenir l'acreditació corresponent cal assistir un 75% del curs i el formador/a ha de qualificar a l'alumne d'apte o no apte.

OBJECTIUS

Dotar de seguretat jurídica el negoci online, per garantir obligacions i drets tant de consumidors/usuaris com de comerciants. D'aquesta manera evitem riscos derivats d'incompliments legals (infraccions, sancions, danys, mala reputació...) i oferim garanties i seguretat com a valor afegit als nostres serveis i/o productes.

El curs tracta, sempre de forma pràctica i planera, d'exposar totes les possibilitats de que disposa l'empresa en el Marketing online i en el Comerç Electrònic des d'un punt de vista legal, tenint en compte la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) i la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD).