Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Plans de neteja i desinfecció al sector alimentari. Disseny i implementació.

imprimir informació

Per obtenir l'acreditació corresponent cal assistir un 75% del curs i el formador/a ha de qualificar a l'alumne d'apte o no apte.

OBJECTIUS

Descripció detallada i pràctica del Pla de neteja i desinfecció per al seu disseny i implementació en obradors o indústria alimentària.

DESTINATARIS

Treballadors del sector alimentari que hagin rebut la formació inicial d'higiene i seguretat alimentària per a manipuladors d'aliments i vulguin aprofundir en el coneixement d'un dels documents bàsics del Pla de prerequisits.

Comercials i venedors de productes de neteja i desinfecicó d'aplicació pe a la indústria alimentària.

Treballadors del sector de la neteja que desenvolupin la seva feina en empreses del sector alimentari (obradors, hosteleria, restauració, etc.)

SECTORS

- Indústria alimentària i comerç minorista amb procés de fabricació pròpia.

- Distribuïdors/venedors de productes de neteja i/o desinfecció.

- Empreses de neteja.