Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Gestió i control d'al·lèrgens

imprimir informació

Per obtenir l'acreditació corresponent cal assistir un 75% del curs i el formador/a ha de qualificar a l'alumne d'apte o no apte.

OBJECTIUS

Descripció dels aspectes normatius relacionats amb els al·lèrgens a la indústria alimentària (etiquetatge), així com la gestió correcta d'aquests en el procés productiu.

DESTINATARIS

Treballadors del sector alimentari que hagin rebut la formació inicial d'higiene i seguretat alimentària per a manipuladors d'aliments i vulguin aprofundir en el coneixement dels al3lèrgens alimentaris i la seva gestió.

Treballadors d'empreses productores o distribuidores de productes alimentaris aimplicats en el procés de comercialització i disseny de productes.

SECTORS

- Hosteleria i restauració.

- Indústria alimentària i comerç minorista amb procés de fabricació pròpia.