Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

La llengua de signes (LSC) Nivell 2

imprimir informació

Durada: 20 hores

Data d'inici: 31/03/2016
Data de finalització: 02/06/2016

Horari: dijous de 15:00 a 17:00h
(també dos dimarts de 15:00 a 17:00h)

Formadora: Pilar Rusca

La llengua de signes és la llengua natural i pròpia de les perosnes sordes. És una llengua rica i viva, amb una estructura i morfologia lingüística pròpia. Es caracteritza per l'ús del canal visual/gestual. La llengua de signes té les mateixes possibilitats expressives que la llengua oral.

L'objectiu del curs és que l'alumne domini les estructures bàsiques de la llengua de signes catalana, eliminant així, les barreres comunicatives. El curs pretén que l'alumne adquireixi l'habilitat comunicativa necessària per interactuar amb les persones sordes, en contextos comunicatius quotidians.


enllaços
PREUS I CONDICIONS