Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Microsoft Excel

imprimir informació

DURADA: 20 hores per nivell

HORARI: dimarts i/o dijous de 18:00 a 20:00

Dirigit a persones que vulguin obtenir un aprenentatge d’un full de càlcul a nivell bàsic, mig o avançat. L’alumne aprendrà a realitzar operacions utilitzant fórmules i funcions, a automatitzar les tasques quotidianes utilitzant les eines avançades del full de càlcul i també a preparar el full per imprimir-lo de manera correcte amb un format adequat. Es practicarà amb les eines adequades a cada necessitat, per a treure’n solucions ràpides i efectives.