Cursos Privats / Bonificats

Oferta formativa anual (trimestral), on es poden escollir diferents especialitats i cursos.

Qualsevol curs programat pel nostre Centre es pot fer de manera Privada o Bonificada.

Què és la Formació Bonificada? La Formació Bonificada està pensada a fi que les empreses puguin dissenyar el seu propi Pla de Formació, amb un cost 0,00 €. o mínim, depenent de cada Empresa.

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la formació dels seus treballadors. El nostre Centre organitza i elabora tota la documentació necessària per tramitar aquest tipus de formació a través de la “Fundación Tripartita”.

En aquest tipus de formació hi poden accedir tots els treballadors ocupats, no autònoms.