Cursos Junior

Aquesta formació està pensada a fi que els alumnes entre 8 i 12 anys puguin aprendre i millorar els seus coneixements. Es poden escollir diferents cursos i/o especialitats depenent de l’edat i la formació prèvia de cada alumne.

Els cursos tenen diferents nivells d’aprenentatge seguint un grau de dificultat creixent.