ACTIC – CERTIFICAT MITJÀ (Repàs per examen)

Formadora: Olga Bladó

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies en la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’objectiu del curs és preparar a l’alumne per presentar-se l’últim dia de classe, a l’examen oficial d’ACTIC Nivell 2, Certificat Mitjà.

Es farà un recordatori general dels conceptes bàsics a base de qüestionaris semblants als de l’examen i exercicis pràctics. Es requereix tenir un mínim de coneixements bàsics de totes les competències.

FORMACIÓ Y DURACIÓ

Formació en grup

Durada: 24 hores

DATES Y HORARIS

Data d’inici: 04/11/2019

Data de finalització: 11/12/2019

Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00h

CERTIFICAT

Amb l’aprovació de l’examen, s’aconsegueix el Certificat digital de l’Actic Nivell mitjà.