Activitats Informàtiques, Gràfiques, Artístiques i Idiomes

Les Activitats Informàtiques, Gràfiques, Artístiques i Idiomes programades per aquest estiu són el complement perfecte per a millorar el currículum escolar. Volem que els nostres alumnes siguin competents amb les eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i els volem ajudar en la trajectòria del seu aprenentatge. Sabem que tots els nens i nenes tenen un talent i per això, hem preparat un programa molt divers de formació, on es compaginen diferents competències, quina més important! El nostre objectiu és ajudar, tant als pares com als alumnes, en la difícil tasca d’educar i formar.

INSCRIPCIONS OBERTES!!!

MECANOGRAFIA

Aprendre a utilitzar correctament un teclat com a eina de treball imprescindible per a qualsevol tasca escolar o professional amb l’ordinador. Dominar les tècniques de l’escriptura mecanogràfica informatitzada. Aconseguir la velocitat mínima de 200 p*m amb el mínim d’errors d’escriptura possibles.

OFIMÀTICA JÚNIOR/DISSENY DE TREBALLS

L’objectiu de l’activitat és que l’alumne aprengui les eines ofimàtiques més comunes a un nivell més avançat. També, que aprenguin a obtenir una presentació òptima en els treballs escolars impresos en paper. L’alumne aprendrà a fer un resum del treball mitjançant una presentació digital i així poder exposar-lo a classe. S’elaboren atractives presentacions gràfiques combinant textos, imatges, gràfics, esquemes, diagrames, etc.

PHOTOSHOP i FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquesta activitat consta d’una primera part on s’ensenya a l’alumne els conceptes bàsics per a realitzar una fotografia a través d’una càmera digital o smartphone. Amb les fotos fetes es realitzaran fotomuntatges, que estimulen la creativitat de l’alumne, utilitzant elements textuals i gràfics. L’objectiu és fer dissenys gràfics per donar un atractiu especial als treballs escolars.

DISSENY EN 3D

Iniciar-se en el món del 3D. Començar a crear i modelar figures tridimensionals de certa complexitat de manera senzilla. Donar vida a les nostres pròpies figures en 3D, controlar les il·luminacions, els materials, … Aquest curs pot ser el punt de partida per a molts joves imaginatius apassionats pel disseny que busquen especialitzar-se en el món de l’animació en 3D.

DISSENY GRÀFIC

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a crear i editar imatges vectorials d’alta qualitat gràfica per utilitzar-les en tota la indústria de la publicitat, cartellera, packaging, màrqueting online, aplicacions o il·lustració de productes. Es pretén potenciar la creativitat i imaginació, així com la capacitat de produir missatges, imatges originals i totalment personalitzades.

DIBUIX ARTÍSTIC I CÒMIC

L’objectiu del taller és que l’alumne adquireixi els coneixements tècnics i el criteri artístic per poder crear una obra plàstica personal. Aprendran les pautes necessàries per tal que cada alumne aconsegueixi superar el seu nivell. Es treballarà el dibuix tècnic i la pintura amb totes les seves variants.

TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOS

És una activitat amb la que l’alumne podrà desenvolupar les capacitats de expressió creatives. S’ensenyarà a l’alumne a crear un vídeo, en condicions, utilitzant una càmera digital o un smartphone. Es treballarà des del projecte inicial fins el vídeo final per tal que es pugui presentar en projectes escolars.

STOP MOTION

L’animació Stop Motion és una forma d’animació basada en una idea avançada del folioscopi. Es tracta d’anar fotografiant i manipulant físicament els objectes a cada fotograma. En reproduir els fotogrames seguits (gràcies a un programa d’edició de vídeo), la tècnica crea l’efecte que els objectes estan en moviment.

IDIOMES (ITALIÀ, FRANCÈS, ANGLÈS)

Els idiomes es poden adquirir fàcilment quan som nens i els alumnes de primària estan en una edat ideal per aprendre’ls. L’objectiu d’aquestes classes és que l’alumne/a aprengui vocabulari i expressions bàsiques quotidianes de cada llengua i sobretot aprendre pronunciació i entonació per millorar la fluïdesa al parlar. L’alumne/a ha de valorar la importància que té, pel seu futur, tant professional com d’estudiant, el domini de diferents idiomes.

LLENGUA DE SIGNES (LSC)

La llengua de signes és la llengua natural i pròpia de les persones sordes. És una llengua rica i viva, amb una estructura i morfologia lingüística pròpia. Es caracteritza per l’ús del canal visual/gestual. L’objectiu del curs és proporcionar a l’alumne el coneixement i aprenentatge d’una nova llengua que afavoreix la comunicació entre les persones oients i les persones sordes. Eliminant així, les barreres comunicatives.

COACHING EDUCATIU

Es potenciarà el treball en equip, la gestió de conflictes i la intel·ligència emocional (motivació, autoconfiança, inseguretats, fortaleses, etc.) El coaching per a nens i nenes és un procés d’acompanyament a l’alumne en el seu desenvolupament com a persona. Capacitat de resoldre situacions: definint objectius, marcant les accions a seguir a través de les motivacions i superant les pròpies limitacions.