Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Anglès: Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 13/04/2021

Data de finalització: 01/06/2021

Horari: dimarts i dijous de 15:00 a 17:00

DESCRIPCIÓ:

Dotar a l’alumne de les expressions i vocabulari suficients per gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen anglès.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla d’acció.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT d’autònoms
  • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Presentar-se i saludar

– Descriure el producte

– Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia

– Converses en un establiment