Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Atenció i venda en establiments comercials

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30hores

Data d’inici: octubre

Horari: dimecres i divendres de 15:00 a 17:00

DESCRIPCIÓ:

Capacitar al personal depenent de comerç en matèries bàsiques per al desenvolupament del seu treball.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

SUBVENCIONAT PER: Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal.

CONTINGUTS:

– Conceptes de màrqueting bàsics

– Tècniques de vendes

– Introducció a la gestió d’estocs