Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Autisme: Atenció a la diversitat

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 04/07/2019

Data de finalització: 25/07/2019

Horari: dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 20:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Saber indentificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo. Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme. Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– Introducció

– Neurodesenvolupament

– Trastorns

– Desenvolupament a les diferents àrees

– Necessitats educatives

– Detecció

– Intervenció