Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Community Manager

Durada: 50 hores

Data d’inici: 14/10/2019

Data de finalització: 27/11/2019

Horari:

  • Dilluns de 16:00 a 20:00
  • Dimecres de 16:00 a 19:00

DESCRIPCIÓ:

Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.

DESTINATARIS:

  • Aderçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge m’axim de desocupats permès en cada Pla de Formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (Annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Social Media i Community Management

– Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials

– El Facebook

– El Twitter

– El Pinterest, Google+, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting

– Eines del Community Manager.

– …