Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Comptabilitat bàsica

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 60 hores

Data d’inici: 07/04/2022

Data de finalització: 21/06/2022

Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

DESCRIPCIÓ:

Nivell inicial de comptabilitat. Aprèn els conceptes i procediments bàsics del procés comptable d’una empresa.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI pdoen accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT  d’autònoms
  • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social

CONTINGUTS:

– El patrimoni

– El procés comptable

– Tractament comptable de les existències

– Tractament comptable de l’IVA

– Amortitzacions