Disseny i presentació de treballs

L’alumne aprendrà a dissenyar correctament un treball escolar en paper. Analitzarem les diferents parts d’un treball (portada, índex, introducció, cos, conclusions, biografia, …). També, aprendrà a exposar-lo mitjançant diapositives. Per a fer una bona presetnació, l’alumne aprendrà a resumir i esquematitzar el treball realitzat en paper. Utilitzarem les aplicacions informàtiques més adients per a dissenyar-lo correctament (processador de textos – Word, full de càlcul – Excel, presentació de continguts – PowerPoint, Internet,…).

FORMACIÓ Y DURACIÓ

Formació individual personalitzada

Durada aproximada: 25 hores

DATES Y HORARIS

Dates: El curs es podrà començar mensualment i quan l’alumne ho desitgi, depenent de la disponibilitat del Centre.

Horaris:

– De dilluns a dijous de 18:10 a 19:05h

CERTIFICAT

Expedició de Certificat aptitud o Document Acreditatiu