Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Educació inclusiva: Autisme

Durada: 35 hores

Data d’inici: 14/02/2022

Data de finalització: 25/04/2022

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 (Primera i última sessió fins les 20:30)

DESCRIPCIÓ:

Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula.

DESTINATARIS:

  • Aderçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge m’axim de desocupats permès en cada Pla de Formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (Annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Introducció

– Neurodesenvolupament

– Avaluació psicològica

– Orientació a la família

– Àrea educativa (escolar)

– Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives