Full de càlcul – EXCEL (Nivell bàsic)

Formadora: Olga Bladó

L’objectiu del curs és aprendre a dissenyar fulls de càlcul amb els formats i les operacions corresponents. Es treballaran les fórmules i les funcions més usuals de les funcions d’estadística, les de matemàtiques, les lògiques, les de data i hora, …).

Utilitzarem les eines i trucs més adequats a cada necessitat per a treure’n solucions ràpides. Es tracta de saber preparar fulls de càlcul el més automatitzats possible per evitar errors i guanyar temps.

FORMACIÓ Y DURACIÓ

Formació en grup

Durada: 18 hores

DATES Y HORARIS

Data d’inici: 03/02/2020

Data de finalització: 04/03/2020

Horari: dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00h

CERTIFICAT

Expedició de Certificat aptitud o Document Acreditatiu