Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Gestió fiscal de l’empresa

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 40 hores

Data d’inici: 13/10/2021

Data de finalització: 15/12/2021

Horari: dimecres de 15:00 a 19:00

DESCRIPCIÓ:

Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses i com preparar la documentació relativa a la liquidació d’impostos.

DESTINATARIS

 • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs, s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT d’autònoms. Necessitarem també la nòmina o rebut d’autònoms del mes en què es comença la formació.
 • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

 • Les obligacions mercantils
 • Les obligacions fiscals
 • La fiscalitat i l’empresa
 • Primera aproximació al calendari fsical de l’empresari
 • L’empresa i els impostos directes
 • Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
 • Calendari i pressupost per la creació d’una empresa
 • Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa
 • Preparació de la documentació per a la liquidació d’imposats