Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Habilitats de comunicació

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 20/05/2021

Data de finalització: 15/06/2021

Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00

DESCRIPCIÓ:

Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

DESTINATARIS:

 • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT d’autònoms
 • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– El procés de comunicació

 • Anàlisi de la comunicació
 • Psicologia de l’interlocutor
 • Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
 • Dificultats davant l’oient
 • Escolta activa
 • Comunicació no verbal