Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Lideratge d’equips

Durada: 30 hores

Data d’inici: 08/03/2022

Data de finalització: 31/03/2022

Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 (Primera i última sessió fins les 19:00)

DESCRIPCIÓ:

Liderar equips amb consciència i control d’un mateix. Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge. Definir objectius per un grup al qual has de liderar. Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips. Incorporar al lideratge de grup, tècniques de negociació davant conflictes.

DESTINATARIS:

  • Aderçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge m’axim de desocupats permès en cada Pla de Formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (Annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Liderar-se un mateix per poder liderar als altres

– Objectius previs per a un líder

– Automotivació per motivar

– Lideratge a l’empresa

– Resolució de conflictes a l’empresa