Llengua de signes – Nivell 1

Formadora: Pilar Rusca

La llengua de signes és la llengua natural i pròpia de les persones sordes. És una llengua rica i viva, amb una estructura i morfologia lingüística pròpia. Es caracteritza per l’ús del canal visual/gestual. La llengua de signes té les mateixes possibilitats expressives que la llengua oral.

L’objectiu del curs és proporcionar a l’alumne el coneixement i aprenentatge d’una nova llengua que afavoreix la comunicació entre les persones oients i les persones sordes. Eliminant, així, les barreres comunicatives. El curs pretén aconseguir un bon nivell de comunicació en la llengua de signes catalana (LSC).

FORMACIÓ Y DURACIÓ

Formació en grup

Durada: 20 hores

DATES, HORARIS I PREU

Data d’inici: 27/10/2021

Data de finalització: 26/01/2022

Horari: dimecres de 17:00 a 19:00h

Preu: 150,00 €

CERTIFICAT

Expedició de Certificat aptitud o Document Acreditatiu