Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Neuromàrqueting

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 14/10/2022

Data de finalització: 02/12/2022

Horari: dimecres i divendres de 15:00 a 17:00

DESCRIPCIÓ:

El neuromàrqueting és una eina que ens ajuda a conèixer, comprendre i predir les reaccions i comportaments dels consumidors davant dels anuncis publicitaris, com publicitat offline (cartells, flyers, premsa escrita, radio, …) i online (campanyes de mailing, xarxes socials, pàgines web,…), dissenys de packaging, visual merchandising,… El neuromàrqueting requereix un coneixement multidisciplinari en diferents camps com psicologia, màrqueting o economia.

DESTINATARIS:

 • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
 • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

SUBVENCIONAT PER: Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal.

CONTINGUTS:

 1. Introducció al neuromàrqueting
 2. El cervell comprador. Captar l’atenció i sorprendre. Construir un bon discurs. Dissenyar i explicar històries. Impactar en els canals perceptius (visuals, auditius, cinestèsics,…)
 3. Anàlisi del client. Rols dels compradors. Necessitats dels comprovadors. Segmentació dels clients.
 4. Pràctica del neuromàrqueting. A les presentacions orals i comunicació escrita. Canals digitals. Entrevistes de feina. Als punts de venda.