Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Nòmines i Seguretat Social II

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des. ITINERARI FORMATIU.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 31/05/2022

Data de finalització: 30/06/2022

Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

DESCRIPCIÓ:

Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i Seguretat Social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants. Desenvolupar l’activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa. Dominar la confecció de tramitar nòmines.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

SUBVENCIONAT PER: Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal.

CONTINGUTS:

– Gestió laboral.

– Règim general de la Seguretat Social.

– Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.

– Règim especial de treballadors autònoms.

– Llibres obligatoris. Calendari laboral.

– Extinció de la relació laboral.

– …