Ofimàtica Júnior

L’objectiu del curs és que l’alumne aprengui les eines ofimàtiques més comunes, com són el processador de textos i el full de càlcul. Es donarà la importància necessària a l’ús del disseny dels treballs per obtenir una presentació òptima del mateixos impresos en paper. Es practicarà amb les eines adequades a cada necessitat, per a treure’n solucions ràpides i efectives.

FORMACIÓ Y DURACIÓ

Formació individual personalitzada

Durada aproximada: 25 hores per cada nivell

DATES Y HORARIS

Dates: El curs es podrà començar mensualment i quan l’alumne ho desitgi, depenent de la disponibilitat del Centre.

Horaris:

– De dilluns a dijous de 18:10 a 19:05h

CERTIFICAT

Expedició de Certificat aptitud o Document Acreditatiu