Curs SUBVENCIONAT per treballadors desocupats – Activitats de gestió administrativa

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es desocupats/des.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – Nivell 2

Durada: 920 hores

Data d’inici: desembre 2018

Data de finalització: juny/octubre 2019

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores

MÒDULS:

– OFIMÀTICA: Sistema operatiu, Processador de textos, Full de càlcul, Base de dades, Presentacions i Internet. (COMPLETAT)

– ENREGISTRAMENT DE DADES (COMPLETAT)

– OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS: Atenció al client, Gestió administrativa, Aplicacions informatiques en la gestió comercial. (COMPLETAT)

– GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA (COMPLETAT)

– GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL (COMPLETAT)

– REGISTRES COMPTABLES: Pla General de Comptabilitat, Aplicacions informàtiques de comptabilitat (20/05/2019)

– GESTIÓ D’ARXIUS (12/06/2019)

– PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

– FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Inserció laboral, Sensibilització mediambiental i en la igualtat de gèneres, Prevenció de riscos

Inici IMMEDIAT