Curs SUBVENCIONAT per treballadors desocupats – Activitats de gestió administrativa

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es desocupats/des.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – Nivell 2

Durada: 920 hores

Data d’inici: —

Data de finalització: juny/setembre 2020

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores

MÒDULS:

OFIMÀTICA: Sistema operatiu, Processador de textos, Full de càlcul, Base de dades, Presentacions i Internet. FINALITZAT

ENREGISTRAMENT DE DADES FINALITZAT

– OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS: Atenció al client, Gestió administrativa, Aplicacions informàtiques en la gestió comercial. EN CURS

– GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

– GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

– REGISTRES COMPTABLES: Pla General de Comptabilitat, Aplicacions informàtiques de comptabilitat

– GESTIÓ D’ARXIUS

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

– FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Inserció laboral, Sensibilització mediambiental i en la igualtat de gèneres, Prevenció de riscos

Inici IMMEDIAT