Curs SUBVENCIONAT per treballadors desocupats – CP d’Activitats de gestió administrativa

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es desocupats/des.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT – Nivell 2

Durada: 920 hores

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00/15:00 hores

Inici: Pendent d’atorgament

Finalització: juny/octubre

MÒDULS:

– OFIMÀTICA: Sistema operatiu, Processador de textos, Full de càlcul, Base de dades, Presentacions i Internet. 

– ENREGISTRAMENT DE DADES 

– OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS: Atenció al client, Gestió administrativa, Aplicacions informàtiques en la gestió comercial. 

– GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

– GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL 

– REGISTRES COMPTABLES: Pla General de Comptabilitat, Aplicacions informàtiques de comptabilitat

– GESTIÓ D’ARXIUS

– PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

– FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Inserció laboral, Sensibilització mediambiental i en la igualtat de gèneres, Prevenció de riscos