Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – (EXCEL) Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic

Durada: 30 hores

Data d’inici: 10/03/2021

Data de finalització: 28/04/2021

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 20:30

DESCRIPCIÓ:

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla d’acció.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– Creació d’un full de càlcul

– Utilització de formats bàsics

– Fórmules senzilles en un full de càlcul

– Interpretació de fórmules senzilles