Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – EXCEL: Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

Durada: 30 hores

Data d’inici: 14/10/2021

Data de finalització: 02/12/2021

Horari: dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

DESCRIPCIÓ:

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

DESTINATARIS:

  • Aderçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge m’axim de desocupats permès en cada Pla de Formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació. (COMPLET!)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (Annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms. Necessitarem també la nòmina o rebut d’autònoms del mes en què es comença la formació.
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Creació i edició d’un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats

– Representació gràfica dels components d’un full de càlcul

– Funcions bàsiques en un full de càlcul

– Gràfics senzills en un full de càlcul

– Filtres en les dades d’un full de càlcul