Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 10/10/2019

Data de finalització: 28/11/2019

Horari: Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– Creació i edició d’un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats

– Representació gràfica dels components d’un full de càlcul

– Funcions bàsiques en un full de càlcul

– Gràfics senzills en un full de càlcul

– Filtres en les dades d’un full de càlcul