Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – ACCESS: Tractament de les dades (ACTIC/C7)

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 18/10/2021

Data de finalització: 15/12/2021

Horari: dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

DESCRIPCIÓ:

Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació. (COMPLET!)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut del pagament de la quota en el cas dels treballadors autònoms. Necessitarem també la nòmina o rebut d’autònoms del mes en que es comença la formació.
  • Full Dardo en el cas de treballadors desocupats.

CONTINGUTS:

– Creació d’una base de dades senzilla a partir de l’assistent.

– Introducció de dades en una base ja existent.

– Consultes concretes a partir d’una base de dades.

– Formularis senzills a partir de l’assistent.

– Informes a partir de taules o consultes de la base de dades amb l’ajut de l’assistent.