Cursos SUBVENCIONATS per treballadors ocupats

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

PENDENTS D’ATORGAMENT

Data d’inici: 01/2021

Data de finalització: 12/2021

Horari: a determinar

DESCRIPCIÓ:

Estem pendents de l’atorgament dels cursos subvencionats pel CONSORCI (diferents especialitats). Tan bon punt en tinguem noticies, seran penjants degudament a la nostra pàgina web.

CONTINGUTS: