Cursos Subvencionats

Formació subvencionada per a treballadors ocupats (formació contínua)

Cursos dirigits prioritàriament a treballadors en actiu i es classifiquen en cursos Sectorials i cursos Intersectorials. Es convoquen anualment.

Formació subvencionada per a treballadors desocupats (formació ocupacional)

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) promou anualment convocatòries on es poden escollir diferents especialitats i cursos dirigits prioritàriament a persones en situació d’atur.