Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Habilitats i eines per a la millora professional

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/des.

Durada: 30 hores

Data d’inici: 06/05/2024

Data de finalització: 29/05/2024

Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00

DESCRIPCIÓ:

Analitzar les oportunitats laborals de l’entorn proper, així com identificar les tècniques i les eines necessàries per afrontar el procés de recerca de feina i millora professional amb èxit.

DESTINATARIS:

  • Adreçat prioritàriament a persones treballadores ocupades que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

  1. Anàlisi de l’entorn laboral
  2. L’autoconeixement
  3. Eines per a la recerca de feina