Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Resolució de conflictes

Durada: 30 hores

Data d’inici: 07/11/2023

Data de finalització: 30/11/2023

Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00

DESCRIPCIÓ

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

DESTINATARIS

 • Adreçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs, s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació. (COMPLET!)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT d’autònoms. Necessitarem també la nòmina o rebut d’autònoms del mes en què es comença la formació.
 • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

SUBVENCIONAT PER: Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal.

CONTINGUTS:

 1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes
 2. Resolució assertiva dels conflictes
 3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes
 4. Metodologia per resoldre conflictes
 5. Els estils de negociació